Ἐγκύκλιος Χριστούγεννων 2011

Αγαπητά Τέκνα εν Κυρίω,

Σολομών, ο σοφώτατος των βασιλέων, προφητέυει στις Παροιμίες του, Η Σοφία ωκοδόμησεν εαυτή όικον, και υπήρεισε στύλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα, εκέρασεν εις κρατήρα τον εαυτής οίνον, και ητοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, λέγουσα, ος εστιν άφρων, εκκληνάτο προς με, και τοις ενδεέσι φρενών είπεν, έλθατε, φάγετε των εμών άρτων, και πίετε οίνον ον εκέρασα υμίν. (Παρ. θ, 1-5.)

Σήμερα Ιησούς Χριστός, η Σοφία του Θεού, εκπληρώνει αυτή την προφητεία. Ενδύεται με ανθρόπινη σάρκα, και κτίζει τον οίκον του σώματος Του, με την Γέννησή Του από την Παναγία Θεοτόκο. Έτσι, συνδέει το Θεό με τον άνθρωπο, και κάνει τους δύο - ενα. Μας καλέι να γευθούμε από τη πνευματική τράπεζά Του, και να συμμετέχουμε στη βασιλεία των Ουρανών.

Κατά τον έκτο αιώνα μετά από την ενσάρκωση του Χριστου, ο μεγάλος αυτοκράτορας Ιουστινιανός έκτησε ένα ναό, την Αγία Σοφία, αφιερομένη στη Σοφία του Θεού. Ήταν η πιό μεγάλη εκκλησία στην ιστορία του Χριστιανισμού, και μια τέλεια αντανάκλαση της δόξης και μεγαλοπρέπειας του Θεού. Ο Ιουστινιανός, έχοντας υπ΄ώψιν του πως η οικονομία της σωτηρίας μας άρχισε όταν η Σωφια του Θεού καταξιώθηκε να γεννηθεί στη φάτνη, εγκαίνιασε την εκκλησία ανήμερα των Χριστουγέννων.

Τώρα, η δική μας Μητρόπολις εωρτάζει τα Χριστούγεννα με το κτήσημο ενός πιστού αντιγράφου της Αγίας Σοφίας στο πνευματικό μας κέντρο, την Ιερά Μονή της Αναλήψεως του Χριστου. Οι Πατερες έχουν κοπιάσει κατά την διάρκειαν της Νηστίας να τελειώσουν τα θεμέλια της εκκλησίας για τη Γέννηση του Σωτήρος μας. Έυχόμεθα ο Θεός να ευλογήσει αυτό το άγιο έργο, για να δοξασθεί το όνομά Του απ΄όλη την ανθρωπότητα. Όπως οι ειδολολάτρες στα αρχαία χρόνια προσήλθαν στην Ορθοδοξία όταν είδαν το ναό της Αγίας Σοφίας, έτσι ευχόμεθα αυτός ο άγιος ναός θα φέρει τους πλανεμένους στην οδό της Αληθείας και Σοφίας, και να είναι παρηγορία στους πιστούς στους δύσκολους καιρούς μας.

Ας ακούσουμε λοιπόν τη φωνή της Σοφίας του Θεού να μας καλεί να εωρτάσουμε την Γέννηση του Χριστού, και να βοηθήσουμε – ο καθένας όπως μπορεί –σ΄αυτό το ευλογημένο έργο. Ας μημηθούμε τους Μάγους και να προσφέρουμε τα δώρα μας στον Κύριο, για να λάβουμε χάρι και έλεος, όπως και αυτοί. Έτσι θα δοξάσουμε το άγιον Αυτού όνομα, και θα λάβουμε την ευλογία του Χριστού.

Ο εν φάτνη ανακληθείς Κύριος να είναι μαζι όλους Σας αυτή την χαρμόσυνη ημέρα.

Ο διάπυρος ικέτης,

Ο Αμερικής Παύλος

Orthodox Awareness

Why the True Orthodox Are Truly Orthodox

A Rejoinder to Fr. Basil Gregoriates and an Apology for Breaking Communion with Ecumenist Bishops

In every age the devil tempts the faithful by various means: persecutions, foreign invasions, the lure of worldly seduction. Among his most effective snares are heresy and schism which, by separating Christians from the Church, lead them away from Christ and into spiritual deception and apostasy. Read more...

Missions

Saint John of Kronstadt - Bunnell, Florida

St. John of Kronstadt Orthodox Church began as a mission parish in the year 2000, in a home chapel in Palm Coast, FL – a small town on Florida’s northeast coast located between St. Augustine and Daytona Beach. After two years, it became necessary to have services in area community centers, rented for Sundays and other Holy Days. Read more...

Ask A Priest

Two-Headed Snake Cane?

Q. Can you tell me what the two-headed snake cane the Greek Bishop is walking with represents? What does it mean?
-V.T. Read more...